Profesjonalna higiena rąk w przetwórstwie żywności

Zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa żywności oraz zapewnienie zdrowia pracowników są głównym priorytetem branży gastronomicznej. Ma to szczególne znaczenie w czasie trwającej obecnie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.  Wirusy, w odróżnieniu od bakterii nie potrafią namnażać się poza komórkami gospodarza, więc żywność jest dla nich jedynie środkiem transportu. Dlatego też osoby mające kontakt z żywnością powinny przestrzegać zasad higieny oraz przestrzegać rygorystycznych warunków sanitarnych. Niestosowanie się do tych wymagań na każdym etapie produkcji, dystrybucji i przygotowania żywności może być przyczyną zanieczyszczenia żywności wirusami i narusza bezpieczeństwo wirusologiczne. Ochrona przed zakażeniem jest konieczna, ponieważ żywność zanieczyszczona wirusami smakuje, pachnie i wygląda normalnie, a jej spożycie może mieć poważne konsekwencje.

Bezpieczeństwo i higiena w przetwórstwie żywności

W zachowaniu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest spełnianie wytycznych służących zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, również na etapie dystrybucji i sprzedaży. COVID-19 stanowi bardziej zagrożenie dla zdrowia publicznego niż dla bezpieczeństwa żywności, dlatego kluczowym priorytetem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zakażenia wśród pracowników. Dlatego niezbędne jest  zapewnienie personelowi środków czystości i artykułów higienicznych oraz wdrożenie procedur dotyczących higieny. Dodatkowo należy upewnić się, że wszystkie powierzchnie są regularnie myte i dezynfekowane.

Koronawirus potrzebuje do namnażania gospodarza, którym jest człowiek. Dokładna obróbka termiczna niszczy wirusa, ponieważ koronawirus ulega zniszczeniu gdy zastosuje się odpowiednią kombinację czasu i temperatury np. 60 st C przez 30 min. Mycie rąk oraz inne dobre praktyki higieniczne mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu żywności potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby stosować standardowe praktyki higieny w celu zredukowania ekspozycji i transmisji chorób, a w nich najważniejsza to właśnie właściwa higiena rąk. 

Pracownicy branży spożywczej muszą myć ręce:

  • Przed rozpoczęciem pracy;
  • Przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia oraz ugotowana, upieczona i usmażona;
  • Po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
  • Po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;
  • Po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
  • Po skorzystaniu z toalety;
  • Po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
  • Po jedzeniu, piciu, lub paleniu;
  • Po kontakcie z pieniędzmi;

Przedsiębiorcy branży spożywczej powinni spełniać w swoich firmach obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności. Powinni nadzorować pracowników czy przestrzegają wszystkich wymogów sanitarnych i ściśle je egzekwować. Niezbędne jest również wprowadzenie czyszczenia i dezynfekcji wszelkich powierzchni oraz pomieszczeń

Mydło antybakteryjne dla gastronomii

Skorzystaj z oferty Chemitech Sp.z.o.o. gdzie znajdziesz niezbędne preparaty, które skutecznie wyeliminują wszelkie zanieczyszczenia i zapewnią bezpieczeństwo oraz higienę na stanowisku pracy. Antybakteryjne, bezzapachowe mydło w pianie OXYBAC FOAM WASH- MYDŁO ANTYBAKTERYJNE DEB- STOKO polecane jest do codziennego mycia rąk, zwłaszcza w sektorze przetwórstwa żywności i gastronomii, ale także wszędzie tam gdzie ważne jest zachowanie wysokiego poziomu higieny. Jest bezpieczne dla żywności i posiada certyfikat zgodny z wytycznymi HACCP. Mydło Oxybac nie ma negatywnego wpływu na zapach ani smak artykułów spożywczych, ani nie wywołuje niechcianych skutków toksykologicznych. Wykazuje szeroki spektrum działania, zabijając większość bakterii, wirusów i drożdży.

W naszej ofercie znajdują się również dozowniki do mydeł i dezynfekcji, które mają możliwość przymocowania do ściany lub umieszczenia na stojaku. Polecamy również produkty do dezynfekcji powierzchni marki Thomil i Diversey.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z naszymi biurami handlowymi i doradcami w celu dobrania oferty!

Dodaj komentarz

Brak komentarzy, dodaj swój..